เราคือใคร

บริษัท วี อินเทลเลคชวล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (วี ไอพี) จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้บริการด้านกฏหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในประเทศไทย ประเทศในแถบเอเซีย-แปซิฟิค รวมไปถึงประเทศ อื่นๆ ทั่วโลก

ทีมนักกฎหมายของเรามีประสบการณ์ในการทำงานและความเชี่ยวชาญในแวดวงดังกล่าวมากกว่า 20 ปี ซึ่งส่งผลให้เรามีความพร้อมในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/บริการ และสิทธิบัตร การยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์ การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การแจ้งข้อมูลความลับทางการค้า และ การจดทะเบียนโดเมน ตลอดจนการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

นอกจากนี้ เราสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงธุรกิจ อาทิ สัญญาอนุญาต (Licensing Agreement) สัญญาร่วมค้า (Joint Venture Agreement) และ สัญญาแฟรนไชส์ (Franchising Agreement) โดยยึดหลักความสำเร็จตรงตามเป้าหมายในเชิงธุรกิจของท่านเป็นสำคัญ หากท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เราพร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขให้แก่ท่าน เพราะเราเชื่อว่าในทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอ

และไม่เพียงแต่กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เรายังมีทีมทนายความที่พร้อมให้บริการทางกฏหมายในด้านอื่น ๆ    แก่ท่านด้วยเช่นกัน

“การปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ คือ ความภูมิใจของเรา”

ภารกิจของเรา

เรายึดถือผลประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจของท่านว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอันดับหนึ่ง ดังนั้น ท่านจึงมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับคำปรึกษาทางกฎหมายที่ดีที่สุดที่เราจะสามารถให้บริการได้ และเพื่อนร่วมงานของเราทุกคนจะให้บริการท่านด้วยความเป็นมืออาชีพอย่างสูงสุด

ที่ วี ไอพี ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับบริการแบบวีไอพีเสมอ

วัฒนธรรมองค์กร

เฉกเช่นเดียวกันกับห้องที่ไม่มีผนัง เพดาน หรือพื้น กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาก็มีความคล้ายคลึงกัน เพราะกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญานั้นมีแง่มุมที่ซับซ้อนมากเกินกว่าที่จะจำแนกประเภทให้ชัดเจนได้ อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินทางปัญญาก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญในธุรกิจยุคปัจจุบันอย่างไม่อาจปฏิเสธได้

ในขณะที่เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้คำปรึกษาด้านกฏหมายอย่างครอบคลุมในทุกแง่มุมเท่าที่จะเป็นไปได้นั้น สิ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเราก็คือ ความเข้าใจในตัวตนอันแสนพิเศษของสมาชิกในทีมแต่ละท่านที่เปรียบเสมือนทรัพย์สินอันล้ำค่ายิ่งของเรานั่นเอง